Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth 0181564 t150a^"
 1. církevní úřady
  úřady církevní
  intronizace
  služby v církvi
  arcibiskupský úřad
  arciopatský úřad
  biskupský úřad
  nunciatury
  opatský úřad
  papežství
  pontifikát
  superintendenti
  organizace a struktura církve
  church offices
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (2) - Books
 2. nunciové
  papežští nunciové
  apoštolští nunciové
  nunciatury
  církevní hodnostáři
  diplomaté
  Papal nuncios
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (6) - Books
 3. papežství
  nunciatury
  papežové
  pontifikát
  avignonské zajetí (1309-1378)
  papežská neomylnost
  ultramontanismus
  církevní úřady
  papacy
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (31) - Books
 4. zastupitelské úřady
  úřady zastupitelské
  ambasády
  diplomatické zastoupení
  zastoupení diplomatické
  konzuláty
  velvyslanectví
  vyslanectví
  nunciatury
  diplomacie
  budovy zastupitelských úřadů
  diplomatic and consular representation
  diplomatinė ir konsulinė tarnyba
  Diplomatski i konzularni pretstavništva
  zastupiteľské úrady
  Diplomatsko predstavništvo
  przedstawicielstwo dyplomatyczne i konsularne
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (18) - Books


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.