Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth 0168765 t150a^"
 1. autoregulace učení
  metakognice
  sebevzdělávání
  sebeřízení
  učení
  self-regulated learning
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (7) - Books
  (6) - Diploma theses
 2. kognitivní psychologie
  psychologie kognitivní
  teorie osobního konstruktu
  déjà vu
  pojmové vyučování
  metakognice
  poznávání
  řešení problémů
  psychologie
  evoluční psychologie
  kognitivní věda
  cognitive psychology
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (36) - Books
  (2) - Diploma theses
 3. myšlení
  intence (psychologie)
  rozum
  abstrakce
  filozofické myšlení
  informatické myšlení
  koncentrace (psychologie)
  kritické myšlení
  laterální myšlení
  logické myšlení
  matematické myšlení
  metakognice
  multitasking (psychologie)
  myšlenky
  myšlení dítěte
  negativní myšlení
  pozitivní myšlení
  reflexe (psychologie)
  rozvoj myšlení
  systémové myšlení
  teologické myšlení
  tvůrčí myšlení
  usuzování
  vhled
  vědecké myšlení
  thought and thinking
  File of subject terms
  (24) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (118) - Books
  (5) - Diploma theses
 4. poznávání
  teorie osobního konstruktu
  introspekce
  déjà vu
  kognitivní mapy
  metakognice
  instrumentální obohacování (metoda)
  reflexe (psychologie)
  kognitivní psychologie
  cognition
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (27) - Books
  (1) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.