Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth 0168123 t150a^"
 1. poznávání
  teorie osobního konstruktu
  introspekce
  déjà vu
  kognitivní mapy
  metakognice
  instrumentální obohacování (metoda)
  reflexe (psychologie)
  kognitivní psychologie
  cognition
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (27) - Books
  (1) - Diploma theses
 2. rozvoj myšlení
  instrumentální obohacování (metoda)
  myšlení
  development of thought
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (186) - Books
 3. učení
  autonomní učení
  behaviorální terapie
  instrumentální obohacování (metoda)
  koncentrace (psychologie)
  myšlenkové mapy
  paměť
  pojmové vyučování
  psychodidaktika
  řešení problémů
  autoregulace učení
  doučování
  kompetence k učení
  motorické učení
  návyky
  trénink paměti
  vizuální učení
  vzájemné učení
  learning
  File of subject terms
  (18) - File of subject terms
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (11) - ELECTRONIC RESOURCES
  (142) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (9) - Diploma theses
  (8) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. vyučovací metody
  metody vyučovací
  vyučování
  učební metody
  metody učební
  vzdělávací metody
  metody vzdělávací
  didaktické metody
  metody didaktické
  videostudie
  aktivizační metody ve výuce
  blended learning
  dialogické vyučování
  diferencovaná výuka
  digitální vyprávění
  e-learning
  genetická metoda psaní
  genetická metoda čtení
  individualizovaná výuka
  instrumentální obohacování (metoda)
  kooperativní učení
  laboratorní práce
  m-learning
  metoda Action Learning
  metoda CLIL
  moot court
  otevřené vyučování
  pojmové mapy
  pojmové vyučování
  počítačem podporovaná výuka
  pragmatická pedagogika
  programovaná výuka
  projektové vyučování
  simulační hry
  skupinové vyučování
  splývavé čtení
  strukturované učení
  superlearning
  terénní vyučování
  týmové vyučování
  učební úlohy
  vysokoškolské přednášky
  činnostní učení
  školní exkurze
  technologie vzdělávání
  teaching methods
  File of subject terms
  (36) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
  (21) - ELECTRONIC RESOURCES
  (395) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (123) - Diploma theses
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.