Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth 0151007 t150a^"
 1. chráněné a podporované bydlení
  bydlení chráněné a podporované
  podporované a chráněné bydlení
  bydlení podporované a chráněné
  podporované bydlení
  bydlení podporované
  chráněné bydlení
  bydlení chráněné
  deinstitucionalizace
  bydlení
  sociální služby
  azylové domy
  domovy pro seniory
  domy na půl cesty
  domy s pečovatelskou službou
  sociální bydlení
  sheltered housing
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (1) - Books
  (33) - Diploma theses
 2. komunitní práce
  práce komunitní
  deinstitucionalizace
  komunitní centra
  komunitní knihovny
  komunitní plánování
  komunitní pracovníci
  komunitní zahrady
  komunitou podporované zemědělství
  komunity (sociologie)
  terapeutické komunity
  komunitní ošetřovatelství
  komunitní tlumočení
  sociální práce
  community work
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (21) - Books
  (1) - Videos
  (17) - Diploma theses
 3. osoby s mentálním postižením
  mentálně postižení
  lidé s mentálním postižením
  mentálně postižené osoby
  mentálně retardovaní
  osoby s intelektovým postižením
  postižení mentálně
  osoby postižené mentálně
  retardovaní mentálně
  osoby s mentální disabilitou
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  umělci s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  deinstitucionalizace
  speciální andragogika
  děti s mentálním postižením
  umělci s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  psychopedie
  mentální retardace
  people with mental disabilities
  Osobe s mentalnim problemima
  sutrikusio intelekto asmenys
  mentálne postihnutí
  Duševno motene osebe
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (3) - ELECTRONIC RESOURCES
  (47) - Books
  (120) - Diploma theses
 4. sociální služby
  služby sociální
  pracovní asistenti
  pracovní asistentky
  prostupné bydlení
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  biografická péče
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  chráněné a podporované bydlení
  chráněné dílny
  deinstitucionalizace
  dlouhodobá péče
  domovy se zvláštním režimem
  individuální plánování
  intervenční centra
  komunitní centra
  komunitní plánování
  nízkoprahová zařízení
  odlehčovací pobyty
  odlehčovací služby
  osobní asistence
  pečovatelská služba
  podporované zaměstnávání
  pracovnice v sociálních službách
  pracovníci v sociálních službách
  programy návratu z péče
  péče o válečné veterány
  příspěvek na péči
  raná péče
  resocializace
  sociální pomoc
  sociální práce
  sociální péče
  síťování (sociální práce)
  zdravotně-sociální služby
  sociální politika
  social service
  File of subject terms
  (34) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (6) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (156) - Books
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (336) - Diploma theses