Search results

 1. podílové spoluvlastnictví
  spoluvlastnictví podílové
  ideální spoluvlastnictví
  spoluvlastnictví ideální
  soukromé vlastnictví
  spoluvlastnictví
  spoluvlastnictví
  divided co-ownership
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
 2. pozemkové vlastnictví
  vlastnictví pozemkové
  vlastnictví pozemků
  hranice pozemků
  oceňování pozemků
  pozemkové úřady
  pozemkový katastr
  pozemky
  spoluvlastnictví
  trh s půdou
  vlastnické právo
  land ownership
  File of subject terms
  (7) - File of subject terms
  (13) - Books
  (2) - Diploma theses
 3. soukromé vlastnictví
  vlastnictví soukromé
  soukromý sektor
  spoluvlastnictví
  spoluvlastnictví
  podílové spoluvlastnictví
  vlastnické vztahy
  znárodnění
  private ownership
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (3) - Books
 4. společenství vlastníků
  společenství vlastníků jednotek
  SVJ (společenství vlastníků)
  SV (společenství vlastníků)
  spoluvlastnictví
  správa domů a bytů
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  homeowners' associations
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (5) - Books
  (1) - Diploma theses
 5. vlastnické právo
  právo vlastnické
  právo vlastnit majetek
  ochrana vlastnictví
  vlastnická práva
  práva vlastnická
  zemské knihy
  skutečný vlastník
  občanská práva
  skutečný vlastník
  držba
  spoluvlastnictví
  spoluvlastnictví
  svěřenství
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  lenní právo
  nabývání vlastnictví
  pozemkové vlastnictví
  předkupní právo
  vyvlastnění
  občanské právo
  věcná práva
  majetkové restituce
  obecné užívání
  sousedské právo
  vlastnické vztahy
  vlastnické žaloby
  zemské desky
  right of property
  nuosavybės teisė
  Sopstvenosno pravi
  vlastnícke právo
  Lastninsko pravo
  File of subject terms
  (20) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - ARTICLES
  (21) - Books
  (4) - Diploma theses
 6. vlastnictví bytů a nebytových prostor
  bytové vlastnictví
  vlastnictví bytové
  vlastnictví nebytových prostor
  vlastnictví bytů
  bytové právo
  majitelé domů
  spoluvlastnictví
  společenství vlastníků
  vlastnické právo
  home ownership
  gyvenamųjų namų nuosavybė
  Stanbena sopstvenost
  vlastníctvo bytov
  Stanovanjska lastnina
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (6) - Books
  (2) - Diploma theses