Search results

 1. matematické modely
  modely matematické
  predikční modely
  GAINS (model)
  optimalizační modely
  P-star model
  buněčné automaty
  konečný automat
  makroekonomické modely
  mřížkový plyn
  simulační modely
  statistické modely
  matematické modelování
  mathematical models
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (27) - Books
  (2) - Diploma theses
 2. skleníkové plyny
  plyny skleníkové
  GAINS (model)
  plyny
  znečišťující látky
  globální oteplování
  methan
  oxid uhelnatý
  oxid uhličitý
  oxidy dusíku
  přízemní ozon
  skleníkový efekt
  greenhouse gases
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (4) - ARTICLES
  (12) - Books
  (3) - Diploma theses
 3. znečištění ovzduší
  znečištění zemské atmosféry
  znečištění atmosféry Země
  GAINS (model)
  smog
  znečištění životního prostředí
  emise znečišťujících látek
  kyselé deště
  ovzduší
  suspendované částice
  turbidita
  zemská atmosféra
  znečištění atmosféry
  air pollution
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (40) - ARTICLES
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (256) - Books
  (60) - Diploma theses