Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth 0132786 t150a^"
 1. afektivní poruchy
  poruchy afektivní
  poruchy nálady
  afekty
  nálada
  bipolární afektivní porucha
  deprese
  dystymie
  emoční poruchy v dětství a dospívání
  mánie
  schizoafektivní poruchy
  sezónní afektivní porucha
  duševní poruchy
  affective disorders
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (1) - Books
 2. afektová teorie
  teorie afektová
  afekty
  hudební estetika
  hudební teorie
  affective theory
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (3) - Books
 3. emoce
  city
  afekty
  alexithymie
  emoční inteligence
  krutost
  neuroticismus
  přání
  senzibilita
  syndrom vyhoření
  teorie attachmentu
  terapie pevným objetím
  terapie zaměřená na emoce
  ambivalence
  apatie
  hněv
  katarze
  křivda
  naděje
  negativní emoce
  nostalgie
  nálada
  patos
  pláč
  pozitivní emoce
  rozmar
  sentiment
  smutek
  smích
  starosti
  strach
  stud
  touha
  tréma
  vzdor
  zoufalství
  úsměv
  úzkost
  žárlivost
  psychologie
  emotions
  File of subject terms
  (37) - File of subject terms
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (170) - Books
  (17) - Diploma theses
 4. patos
  afekty
  emoce
  pathos
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - Books
 5. psychologie
  psychologové
  psycholožky
  afekty
  aplikovaná psychologie
  asociace (psychologie)
  biopsychologie
  deprivace (psychologie)
  diferenciální psychologie
  dějiny psychologie
  ego
  egopsychologie
  emoce
  empirická psychologie
  etnopsychologie
  evoluční psychologie
  existenciální psychologie
  experimentální psychologie
  fantazie
  feministická psychologie
  fenomenologická psychologie
  frenologie
  fyziognomie
  fyziologická psychologie
  gestalt psychologie
  grafologie
  grafomotorika
  hlubinná psychologie
  humanistická psychologie
  imaginace
  instinkty
  interkulturní psychologie
  intimita
  intuice
  kauzální atribuce
  klinická psychologie
  kognitivní psychologie
  komplexy (psychologie)
  kreativita
  kvantová psychologie
  lidská psychika
  lidská přirozenost
  lidské chování
  literatura a psychologie
  lékařská psychologie
  matematická psychologie
  melancholie
  mentální chronometrie
  myšlenkové mapy
  narativní psychologie
  neurolingvistické programování
  neuropsychologie
  obecná psychologie
  paměť
  parapsychologie
  pasivita (psychologie)
  pastorální psychologie
  patopsychologie
  pedagogická psychologie
  podvědomí
  pozitivní psychologie
  pozornost
  projekce (psychologie)
  prožitek
  psychická traumata
  psychoanalýza
  psychobiologie
  psychodiagnostika
  psychodynamika
  psychofyzika
  psychohygiena
  psychologická metodologie
  psychologické směry
  psychologické testy
  psychologické školy
  psychologický výzkum
  psychologie a filozofie
  psychologie a náboženství
  psychologie a umění
  psychologie dítěte
  psychologie handicapu
  psychologie osobnosti
  psychologie pohlaví
  psychologie práce
  psychologie rodiny
  psychologie zdraví
  psychologie životní cesty
  psychometrie
  psychomotorika
  psychoonkologie
  psychosomatika
  psychosémantika
  psychosémiotika
  představivost
  sebevýchova
  sebeřízení
  self
  senzibilita
  sny
  sociální psychologie
  speciální psychologie
  srovnávací psychologie
  transpersonální psychologie
  tvůrčí myšlení
  veterinární psychologie
  vizualizace (psychologie)
  výkon
  výrazová psychologie
  vývojová psychologie
  vědomí
  vůle
  školní psychologie
  psychology
  File of subject terms
  (111) - File of subject terms
  (6) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (393) - Books
  (20) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (24) - Diploma theses
  (210) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika