Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth 0126714 t150a^"
 1. agresivita
  krutost
  agresivita rostlin
  agresivita živočichů
  lidská agresivita
  aggressiveness
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (27) - Books
  (29) - Diploma theses
 2. duševní poruchy
  poruchy duševní
  psychické poruchy
  poruchy psychické
  mentální poruchy
  poruchy mentální
  duševní nemoci
  nemoci duševní
  duševní choroby
  choroby duševní
  duševní onemocnění
  onemocnění duševní
  breptavost
  mentální retardace
  nepříčetnost
  osoby s duševním onemocněním
  psychiatrie
  Aspergerův syndrom
  GAP syndrom
  afektivní poruchy
  alexithymie
  autismus
  depersonalizace
  derealizace
  disociativní poruchy
  emoční poruchy v dětství a dospívání
  epileptózy
  hypochondrie
  hysterie
  kognitivní dysfunkce
  kognitivní poruchy
  konfabulace
  krutost
  narcismus
  neurózy
  organické duševní poruchy
  poruchy chování
  poruchy komunikace
  poruchy osobnosti
  poruchy paměti
  posttraumatická stresová porucha
  psychopatie
  psychosexuální poruchy
  psychózy
  savant syndrom
  schizoafektivní poruchy
  sebepoškozování
  simulace nemocí
  smíšená úzkostně-depresivní porucha
  somatoformní poruchy
  civilizační nemoci
  nemoci
  mental disorders
  File of subject terms
  (41) - File of subject terms
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (139) - Books
  (28) - Diploma theses
 3. emoce
  city
  afekty
  alexithymie
  emoční inteligence
  krutost
  neuroticismus
  přání
  senzibilita
  syndrom vyhoření
  teorie attachmentu
  terapie pevným objetím
  terapie zaměřená na emoce
  ambivalence
  apatie
  hněv
  katarze
  křivda
  naděje
  negativní emoce
  nostalgie
  nálada
  patos
  pláč
  pozitivní emoce
  rozmar
  sentiment
  smutek
  smích
  starosti
  strach
  stud
  touha
  tréma
  veselost
  vzdor
  zoufalství
  úsměv
  úzkost
  žárlivost
  psychologie
  emotions
  File of subject terms
  (38) - File of subject terms
  (8) - ELECTRONIC RESOURCES
  (188) - Books
  (17) - Diploma theses
 4. lidské vlastnosti
  vlastnosti lidské
  charisma
  dobrota (vlastnost)
  hloupost
  krutost
  lakomství
  laskavost
  lenost
  moudrost
  nespokojenost
  nespolehlivost
  nestřídmost
  otevřenost
  panovačnost
  pokora
  pomluva
  spolehlivost
  trpělivost
  umírněnost
  uměřenost
  upřímnost
  vychytralost
  vytrvalost
  zbabělost
  zvědavost
  závist
  šarm
  human traits
  File of subject terms
  (26) - File of subject terms
  (3) - Books
  (2) - Diploma theses
 5. sadismus
  psychosexuální poruchy
  krutost
  sexuální deviace
  sadism
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (2) - Books
 6. sociální deviace
  sociální dezorganizace
  sociální patologie
  sociálněpatologické jevy
  sociopatologie
  deviace sociální
  dezorganizace sociální
  patologie sociální
  jevy sociálněpatologické
  krutost
  alkoholismus
  kriminalita
  lidská agresivita
  patologické závislosti
  prostituce
  sebevraždy
  sexuální deviace
  sexuální zneužívání
  vandalismus
  sociální chování
  deviant behavior
  Devijantno ponašanje
  neleistinas elgesys
  sociálna devivácia
  Deviantno vedenje
  File of subject terms
  (11) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (67) - Books
  (59) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.