Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth 0125292 t150a^"
 1. kontejnery na odpad
  odpadové kontejnery
  sběr odpadu
  třídění odpadu
  waste containers
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (1) - Diploma theses
 2. odpad
  odpady
  ekotoxicita
  obchod s odpady
  odpadové hospodářství
  sběr odpadu
  upcyklace
  autovraky
  biologicky rozložitelný odpad
  chemický odpad
  demoliční odpad
  elektroodpad
  fekálie
  kaly
  komunální odpad
  kosmický odpad
  kovový odpad
  lodní vraky
  nebezpečný odpad
  pevný odpad
  plastový odpad
  průmyslový odpad
  sběrový papír
  stavební odpad
  textilní odpad
  zdravotnický odpad
  zemědělský odpad
  waste products
  File of subject terms
  (26) - File of subject terms
  (5) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (6) - ARTICLES
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (234) - Books
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (77) - Diploma theses
  (44) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 3. odpadové hospodářství
  hospodářství odpadové
  odpadní hospodářství
  hospodářství odpadní
  hospodaření s odpady
  nakládání s odpady
  integrovaná prevence a omezování znečištění
  odpad
  evidence odpadů
  kalové hospodářství
  kompostárny
  likvidace odpadu
  minimalizace odpadů
  nakládání s nebezpečným odpadem
  nakládání s výrobky s ukončenou životností
  odvoz odpadků
  produkce odpadu
  recyklace odpadu
  sběr odpadu
  sběrné dvory
  skládkové hornictví
  skládky odpadů
  stokování
  toxický odpad
  třídění odpadu
  zplyňování
  zpracování odpadu
  úpravny odpadních vod
  čistírny odpadních vod
  čištění měst
  čištění odpadních vod
  čištění spalin
  waste management
  File of subject terms
  (26) - File of subject terms
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (45) - ARTICLES
  (9) - ELECTRONIC RESOURCES
  (302) - Books
  (1) - Integrating resource
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (234) - Diploma theses
  (34) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.