Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth 0123775 t150a^"
 1. družstva
  družstevní podniky
  podniky družstevní
  družstevní záložny
  sociální podniky
  bytová družstva
  evropské družstevní společnosti
  podnikatelsko-zaměstnanecká družstva
  spotřební družstva
  výrobní družstva
  družstevnictví
  obchodní společnosti
  cooperative societies
  File of subject terms
  (9) - File of subject terms
  (3) - ARTICLES
  (26) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (11) - Diploma theses
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. nadace
  neziskové organizace
  právnické osoby
  veřejně prospěšné organizace
  nadační fondy
  podpora vzdělávání
  sociální podniky
  endowments
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (17) - Books
  (6) - Diploma theses
 3. neziskové organizace
  organizace neziskové
  nevýdělečné organizace
  organizace nevýdělečné
  neprofitní organizace
  organizace neprofitní
  nonprofitní organizace
  organizace nonprofitní
  nestátní neziskové organizace
  organizace neziskové nestátní
  nevládní instituce a organizace
  neziskový sektor
  sociální podniky
  spolkové rejstříky
  ziskové organizace
  humanitární organizace
  nadace
  nadační fondy
  obecně prospěšné společnosti
  občanská sdružení
  potravinové banky
  příspěvkové organizace
  rozpočtové organizace
  veřejně prospěšné organizace
  nonprofit organizations
  File of subject terms
  (14) - File of subject terms
  (9) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (142) - Books
  (140) - Diploma theses
 4. podniky
  fiktivní firma
  firmy
  kooperace podniků
  pacht
  sociologie podniku
  virtuální organizace
  akvizice podniků
  dopravní podniky
  dějiny podniků
  dřevařské podniky
  důlní podniky
  finance podniku
  firemní prezentace
  kafilerie
  komunální podniky
  koncentrace podniků
  lesní podniky
  letecké společnosti
  likvidace podniků
  logistické podniky
  malé a střední podniky
  manufaktury
  mikropodniky
  nábytkářské podniky
  obchodní podniky
  oceňování podniků
  organizace podniku
  organizační složky podniku
  podniková doprava
  podniková ekonomika
  podniky se státní účastí
  prodej podniků
  průmyslové podniky
  písmolijny
  rating podniků
  rejdařství
  restrukturalizace podniků
  sociální podniky
  stavební podniky
  strojírenské podniky
  státní podniky
  telefonní společnosti
  velké podniky
  veřejné podniky
  vnitropodnikové směrnice
  zahradnické podniky
  zemědělské podniky
  business enterprises
  File of subject terms
  (47) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (1) - Multimedia
  (62) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (209) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (352) - Diploma theses
  (8) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 5. příspěvkové organizace
  organizace příspěvkové
  neziskové organizace
  sociální podniky
  nonprofit organizations
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (32) - Books
  (46) - Diploma theses
 6. sociální ekonomika
  ekonomika sociální
  neziskový sektor
  sociální služby
  solidární ekonomika
  sociální podniky
  social economy
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (18) - ARTICLES
  (25) - Books
  (11) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.