Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth 0121463 t150a^"
 1. ekologická hnutí
  hnutí ekologická
  ekosocialismus
  ekologické instituce a organizace
  ekologické strany
  ekoterorismus
  green movement
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (8) - Books
  (1) - Diploma theses
 2. ohrožení životního prostředí
  environmentální bezpečnost
  environmentální rizika
  životní prostředí
  ekoterorismus
  ohrožení přírody
  threats to environment
  File of subject terms
  (5) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (10) - Books
  (1) - Diploma theses
 3. ochrana životního prostředí
  ochrana prostředí životního
  UNEP Saskawa Environment Prize (ocenění)
  ekoteologie
  ekoterorismus
  environmentální normy
  environmentální odpovědnost
  environmentální politika
  environmentální žurnalistika
  ochrana přírody
  ochránci přírody
  ochránkyně přírody
  udržitelná architektura
  ekologické limity těžby
  imisní limity
  integrovaná prevence a omezování znečištění
  ochrana biosféry
  ochrana hydrosféry
  ochrana klimatu
  ochrana ovzduší
  ochrana půdy
  ochrana vod
  posuzování vlivů na životní prostředí
  průmyslová ekologie
  udržitelný rozvoj
  péče o životní prostředí
  environmental protection
  File of subject terms
  (24) - File of subject terms
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (12) - ARTICLES
  (5) - ELECTRONIC RESOURCES
  (715) - Books
  (10) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (100) - Diploma theses
  (1) - ***nezařazeno***
  (59) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 4. terorismus
  asymetrická válka
  hybridní válka
  městská guerilla
  oběti terorismu
  politické násilí
  protiteroristické jednotky
  psychologická válka
  teroristické organizace
  teroristické útoky
  teroristky
  teroristé
  atentáty
  biologický terorismus
  boj proti terorismu
  chemický terorismus
  ekoterorismus
  etnický terorismus
  globální terorismus
  intifáda
  jaderný terorismus
  kyberterorismus
  masmédia a terorismus
  mezinárodní terorismus
  náboženský terorismus
  pokusy o atentát
  politické vraždy
  státní terorismus
  zahraniční bojovníci
  únosy letadel
  trestné činy
  terrorism
  Terorizam
  terorizmas
  Terorizam
  terorizmus
  Terorizem
  File of subject terms
  (30) - File of subject terms
  (4) - ELECTRONIC RESOURCES
  (63) - Books
  (9) - Diploma theses


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.