Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^ujep_us_auth 0121458 t150a^"
 1. ekonomie
  politická ekonomie
  EconLit (databáze)
  ekonomická antropologie
  ekonomická gramotnost
  ekonomické vzdělávání
  ekonomky
  ekonomové
  asymetrické informace
  behaviorální ekonomie
  bioekonomika
  ekologická ekonomie
  ekonofyzika
  ekonomická analýza
  ekonomická efektivnost
  ekonomická metodologie
  ekonomická přidaná hodnota
  ekonomická rovnováha
  ekonomická statistika
  ekonomická transformace
  ekonomické chování
  ekonomické prognózování
  ekonomické reformy
  ekonomické teorie
  ekonomické ukazatele
  ekonomický růst
  ekonomie a politika
  ekonomie blahobytu
  ekonomie náboženství
  environmentální ekonomie
  evoluční ekonomie
  experimentální ekonomie
  externality
  finance
  hospodářská politika
  hospodářská stagnace
  hospodářské systémy
  hospodářské výpočty
  hrubý domácí produkt
  kapitál
  komparativní ekonomie
  makroekonomie
  mikroekonomie
  morální hazard
  náklady
  národní hospodářství
  obchod
  produkce (ekonomická teorie)
  produkční funkce (ekonomická teorie)
  právo a ekonomie
  racionální očekávání
  regionální ekonomie
  renta
  riziko (ekonomie)
  teorie firmy
  teorie hodnoty
  teorie rozdělování
  veřejná volba
  veřejné statky
  zisk
  economics
  File of subject terms
  (58) - File of subject terms
  (1) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (36) - ARTICLES
  (17) - ELECTRONIC RESOURCES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (722) - Books
  (47) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (19) - Diploma theses
  (366) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  (1) - Sound document
 2. politika
  politická ekologie
  politické anekdoty a vtipy
  vládnutí
  ženy v politice
  delegování pravomocí
  ekonomie a politika
  filozofie a politika
  filozofie politiky
  homosexualita a politika
  jazyk a politika
  kabinetní politika
  klientelismus
  konfucianismus a politika
  kritika politiky
  kultura a politika
  literatura a politika
  masmédia a politika
  mládež v politice
  náboženství a politika
  politická analýza
  politická korektnost
  politická opozice
  politické dějiny
  politické prognózování
  politický management
  politický marketing
  politický mesianismus
  politika a vláda
  právo a politika
  sociologie politiky
  společnost a politika
  umění a politika
  veřejná politika
  vnitřní politika
  věda a politika
  politics
  File of subject terms
  (37) - File of subject terms
  (37) - ARTICLES
  (7) - ELECTRONIC RESOURCES
  (734) - Books
  (53) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (20) - Diploma theses
  (363) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.