Search results

 1. drogově závislí
  závislí drogově
  drogově závislé osoby
  osoby drogově závislé
  narkomani
  toxikomani
  uživatelé drog
  alkoholici
  alkoholičky
  kuřáci
  case management
  drogová závislost
  protidrogová terapie
  narcotic addicts
  File of subject terms
  (6) - File of subject terms
  (45) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (36) - Diploma theses
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
 2. duševně nemocní
  duševně nemocné osoby
  osoby duševně nemocné
  psychicky nemocní
  osoby s duševním onemocněním
  psychiatričtí pacienti
  osoby s autismem
  osoby se specifickými potřebami
  osoby s autismem
  psychopati
  nemocní
  case management
  duševní poruchy
  psychiatrická péče
  mental patients
  Mentalni bolesnici
  psichiniai ligoniai
  duševne chorí
  Duševni bolniki
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (15) - Books
  (3) - Videos
  (28) - Diploma theses
 3. koordinovaná rehabilitace
  rehabilitace koordinovaná
  ucelená rehabilitace
  rehabilitace ucelená
  komplexní rehabilitace
  rehabilitace komplexní
  komprehenzívní rehabilitace
  rehabilitace komprehenzívní
  léčebná rehabilitace
  pedagogická rehabilitace
  pracovní rehabilitace
  psychosociální rehabilitace
  sociální rehabilitace
  case management
  comprehensive rehabilitation
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (3) - Books
  (1) - Diploma theses
 4. lékařská péče
  péče lékařská
  zdravotní turistika
  ambulantní péče
  case management
  lékařské konzultace
  nemocniční péče
  perikoncepční péče
  primární péče
  psychiatrická péče
  stomatologická péče
  zdravotní výkony
  medical care
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (10) - Books
  (1) - Diploma theses
 5. případové konference
  konference případové
  case management
  sociálně ohrožené rodiny
  sociálně-právní ochrana dětí
  sanace rodiny
  case conferences
  File of subject terms
  (4) - File of subject terms
  (1) - Books
 6. sociální práce
  práce sociální
  dlouhodobá péče
  prostupné bydlení
  sestry Boží prozřetelnosti
  sestry sociální pomoci
  sociální pracovnice
  sociální pracovníci
  aktivizace seniorů
  case management
  dobrovolnictví
  drogová prevence
  dějiny sociální práce
  facilitace
  feministická sociální práce
  interkulturní práce
  komunitní práce
  krizová intervence
  mediace
  pomáhající chování
  pomáhající profese
  postpenitenciární péče
  prevence (sociální problémy)
  rodinné konference
  sanace rodiny
  sociální integrace
  sociální práce s jednotlivcem
  sociální práce se skupinou
  sociální terapie
  streetwork
  supervize
  svépomocné skupiny
  terénní sociální práce
  včasná detekce (sociální problémy)
  úkolově orientovaný přístup
  sociální služby
  social work
  File of subject terms
  (1) - File of personal names and family names
  (35) - File of subject terms
  (1) - Soubor předmětových skupin - věcné témata
  (2) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (2) - ARTICLES
  (6) - ELECTRONIC RESOURCES
  (244) - Books
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Videos
  (335) - Diploma theses
  (21) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika