Search results

 1. biodegradovatelné materiály
  materiály biodegradovatelné
  biodegradovatelné polymery
  materiály
  biodegradable materials
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (5) - ARTICLES
 2. polymer kyseliny mléčné
  kyselina polymléčná
  PLA (chemie)
  biodegradovatelné polymery
  biopolymery
  kyselina mléčná
  polylactic acid
  File of subject terms
  (3) - File of subject terms
  (2) - ARTICLES
 3. polymerní materiály
  materiály polymerní
  polymerní pojiva
  epoxidové disperze
  geopolymery
  polymerní kompozitní materiály
  polymerní membrány
  polymerní směsi
  polymerní sítě
  materiály
  biodegradovatelné polymery
  polymery
  polymer materials
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (9) - ARTICLES
  (2) - Books
  (3) - Diploma theses
 4. polymery
  fluoropolymery
  biodegradovatelné polymery
  biopolymery
  elektroaktivní polymery
  izotaktické polypropyleny
  kaučuk
  koordinační polymery
  metakryláty
  orientované polymery
  polybutadien
  polyestery
  polyethylen
  polymerní filmy
  polymerní koloidy
  polymerní pěny
  polymerní taveniny
  polymery rozpustné ve vodě
  polyolefiny
  polypropylen
  polystyren
  polyurethany
  polyvinylalkohol
  polyvinylchlorid
  silikony
  syntetický kaučuk
  vodivé polymery
  chemické sloučeniny
  difluorvinyliden
  fyzika polymerů
  makromolekulární chemie
  makromolekulární fyzika
  makromolekulární látky
  plasty
  polymerizace
  polymerní materiály
  polymerní směsi
  polymers
  File of subject terms
  (36) - File of subject terms
  (3) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (17) - ARTICLES
  (46) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (10) - Diploma theses
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika