Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Sborník referátů ze semináře "Historie emigrace z českých zemí", který se konal při příležitosti Setkání krajanů v Mladé Boleslavi 22.-25.6.2000

book