Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Jedinec - mladá žena - a socialistická společnost v díle Christy Wolfové (Moskevská novela, Rozdělené nebe, Úvaha o Christě T.)

Vlčková, Dana
book