Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Výchova k samostatnosti na počáteční škole a její odraz v klasifikaci

Markalousová, Soňa
book