Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Sokolovský festival politické písně, jeho historie a možnosti výchovného využití na ZŠ

Bílková, Ilona
book