Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Možnosti zneškodňování elektrárenských popelovin na výsypkách hnědouhelných lomů SHD

Urban, Václav
book