Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Cenné papíry v podniku ve vztahu k účetnímu a daňovému systému v České republice

Kalinová, Dagmar
book