Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětových vztazích výtvarné výchovy, informačních a komunikačních technologií a českého jazyka

Poslušný, Josef
book