Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Analýza nářečních prvků v prózách Z. Galušky Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí

Temelová, Markéta
book