Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

View book information on page www.obalkyknih.cz

(Ne)výhody zkušeností s prvním cizím jazykem při studiu dalších cizích jazyků

Tauchmanová, Věra
book, ISBN: 978-80-7435-696-4