Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Rozvoj divergentního myšlení na prvním stupni ZŠ v různých konceptech základních škol

Mráček, Jiří
book