Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Barokní zbožnost ve světle knih zázraků na příkladu vybraných poutních lokalit v severozápadních Čechách

Poláčková, Iva
book