Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Analyticko-chemické hodnocení půdních mikrobních společenstev při fytoremediaci s využitím Miscantthus x giganteus

Holubová, Michaela
book