Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Analýza příčin selhání pneumatického příklepového mechanismu a návrh úprav z hlediska použitých materiálů a technologií

Žemlička, Jan
book