Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Analýza učebních úloh ve vybraných učebnicích matematiky pro 1. stupeň ZŠ

Jansová, Marcela
book