Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2013

Burdová, Jeny
book