Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Pohyblivé obrazy. Začlenění videotvoby a filmu do výuky výtvarné výchovy

Novosádová, Hana
book