Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Fytopatologicky významné houby - zpracování tématu pro výuku biologie na gymnáziu

Podešvová, Ludmila
book