Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Analýza vizuálních schematismů v pohádkách a její aplikace ve výtvarné výchově

Justová, Adéla
book