Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Kulturní časopisy za protektorátu (věnující se literatuře)

Uhlířová, Michaela
book