Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Význam velkomoravské staroslověnštiny pro řešení lokalizace Velké Moravy

Mánková, Veronika
book