Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Komparace systémů poskytování sociální péče v ČR a ve Španělsku

Hančilová, Barbora
book