Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce

Trhlíková, Jana
book