Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Dekontaminační technologie pro zeminy znečištěné rtutí, pracující na principu gravitační separace - popis a zkušenosti z provozu, Vlora (Albánie)

Pejřil, Jan
article