Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Vliv společného zdanění manželů na rodinný rozpočet

Čapková, Naděžda
book