Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Vliv důlní činnosti na hydrologii oblasti Severočeské hnědouhelné pánve

Meskařová, Jana
book