Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Pečovatelská služba v systému sociálních služeb pro staré občany v Ústí nad Labem

Urbíková, Naděžda
book