Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

corporation

Česká zemědělská univerzita v Praze. Katedra obchodu a financí

corporation