Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Zvyšování odbornosti učitelů zeměpisu na školách severočeského regionu

Kunc, Karel
book