Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Péče o seniory ve vazbě na agentury domácí péče, srovnávací studie ekonomických nákladů na ošetřovatelském lůžku v nemocnici a agentuře domácí péče

Mikulová, Ivana
book