Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Analýza daňového systému Švýcarska ve srovnání s daňovým systémem České republiky

Pelechová, Daniela
book