Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Evaluace tréninkového plánu pro rozvoj silové vytrvalosti u probandů ve věkové kategorii 20 až 40 let

Kvapil, Martin
book