Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

View book information on page www.obalkyknih.cz

Evoluční zdokonalování společnosti, aneb, Evoluce, akcelerace evoluce kvalitativního zdokonalování, vědecko-kvalifikační zdokonalování lidstva

Souček, Zdeněk
book, ISBN: 978-80-7399-825-7