Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Multimediální počítač jako pomocník v tvorbě pracovních listů v Centrech aktivit

Všetečková, Jana
book