Number of the records: 1  

Analýza vlivu přípravku Mikro100 na porozitu a mechanické vlastnosti vybraných slitin typu Al-Si

 1. Title statementAnalýza vlivu přípravku Mikro100 na porozitu a mechanické vlastnosti vybraných slitin typu Al-Si / Jan Tomiš
  Personal name Tomiš, Jan, (dissertant)
  Phys.des.72 listů : ilustrace, grafy + 1 CD
  NoteVedoucí práce Jaromír Cais. Oponent Milan Luňák
  AbstractDiplomová práce se zabývá vlivem přípravku Mikro100 na mechanické vlastnosti a porozitu vybraných hliníkových slitin Al - Si. Vybranými slitinami jsou AlSi7Mg0,3 a AlSi10Mg, které byly odlity gravitačním litím do kovové formy a modifikovány předslitinou AlSr10. Následně byly podrobeny procesu vytvrzování. Cílem práce je zaměřit se na změny mikrostruktury vyvolané přídavkem přípravku Mikro100 s důrazem na charakter a rozložení porozity jednotlivých slitin a pomocí statické zkoušky tahem zjistit mechanické vlastnosti u slitin bez přípravku Mikro100 a s přípravkem Mikro100.
  The diploma thesis deals with the influence of Mikro100 on mechanical properties and porosity of selected aluminum alloys Al-Si. The selected alloys are AlSi7Mg0.3 and AlSi10Mg, which were cast by gravity casting into a metal mold and modified with AlSr10 master alloy. Subsequently, they were subjected to a curing process. Objective of this work is to focus on changes of microstructures induced by addition preparation of Mikro100 with emphasis on character and distribution of porosity of individual alloys and using mechanical tensile test to find out mechanical properties of alloys without Mikro100 and with Mikro100.
  Another responsib. Cais, Jaromír, 1988- (thesis advisor)
  Luňák, Milan (opponent)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav technologií a materiálů (degree grantor)
  Subj. Headings mechanické vlastnosti materiálů * slitiny hliníku
  Subj. Headings porozita * tahová zkouška * mikrostruktura * Aluminum Alloys * mechanical properties * porosity * tensile test * microstructure
  Form, Genre diplomové práce
  Conspect620.1/.2 - Nauka o materiálu
  UDC620.2-026.56 * 669.715 * (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=182359
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 118763300711876sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1