Number of the records: 1  

Domácí péče versus ústavní péče o osoby s Alzheimerovou nemocí

 1. Title statementDomácí péče versus ústavní péče o osoby s Alzheimerovou nemocí / Michaela Soumarová
  Personal name Soumarová, Michaela, (dissertant)
  Phys.des.74 stran : ilustrace + 1 CD
  NoteVedoucí práce Michaela Hiekischová. Oponent Gabriela Staňková
  AbstractCílem bakalářské práce je zjistit a odhalit názory odborníků a pečovatelů na současný způsob péče o osoby s Alzheimerovou nemocí, zda a z jakých důvodů preferují domácí nebo ústavní péči, a to vše z hlediska ekonomického, emočního, etického, sociálního a společenského.
  The bachelor thesis aims to learn and discover the opinions both professionals and caregivers hold on the curent system of care for persons suffering from Alzheimer's disease, whether and why they prefer home care or care at an institution, taking in consideration economical, emotional, ethical and social aspects.
  Another responsib. Hiekischová, Michaela (thesis advisor)
  Staňková, Gabriela (opponent)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra sociální práce (degree grantor)
  Subj. Headings zdravotně-sociální péče * domácí péče * Alzheimerova choroba * demence
  Subj. Headings ústavní péče * rodina * neformální pečovatel * Alzheimer's disesase * dementia * home care * care at a care facility * family * informal caregiver
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  UDC364.69-3 * 364.69-783.44 * 649 * 616.831-003.8+616.892/.894 * 616.892/.894 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=181426
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 118363300711836sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1