Number of the records: 1  

Analýza nářečních prvků v prózách Z. Galušky Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí

 1. Title statementAnalýza nářečních prvků v prózách Z. Galušky Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí / Markéta Temelová
  Personal name Temelová, Markéta, (dissertant)
  Phys.des.182 listů + 1 CD
  NoteOponent Ivo Harák. Vedoucí práce František Čajka
  AbstractTato bakalářská práce je zaměřena na popis diferenciačních znaků východomoravské nářeční skupiny a slovácké podskupiny. Analyzuje jazykové prostředky, které jsou typické pro území Slovácka zachycené v próze Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí. Bakalářská práce také sleduje způsob, jakým autor pracuje s nářečním materiálem v uměleckém textu.
  This bachelor thesis is focused on the description of differential features of East Moravian dialectical group and its Moravian Slovakia subgroup. It analyzes the linguistic features that are typical of the territory of the Moravian Slovakia captured in the prose of Zdeněk Galuška Slovácko sa súdí and Slovácko nesúdí. The bachelor thesis also observes the way in which the dialectal material is used in belles-lettres.
  Another responsib. Harák, Ivo, 1964- (opponent)
  Čajka, František, 1976- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra bohemistiky (degree grantor)
  Subj. Headings dialektologie * dialekty * venkovská próza
  Subj. Headings nářeční skupina * nářeční podskupina * jazykové prvky * dialect * dialect group * dialect subgroup * language element
  Form, Genre bakalářské práce
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  UDC81'28 * 81'282 * 82-312.3 * (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  URLhttps://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=180418
  Document kindDiploma theses
  Call numberBarcodeSublocationVolný výběrInfo
  DA 104913300710491sklad CIn-Library Use Only

Number of the records: 1